• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Calibration Chain

Calibration Chain

برخي از کنترلرهاي توزين داراي آپشن Calibration Chain براي استفاده از زنجير مي باشند.

زنجير کاليبراسيون براي تمامي نوارهاي نقاله که امکان تست بار يا متريال چک را ندارند ضروري مي باشد.

زنجير کاليبراسيون يک زنجير با وزن کاملا يکنواخت در تمامي طول آن مي باشد. بر اساس مشخصات فني هر نوار نقاله بصورت اختصاصي بگونه اي ساخته مي شود که متريال روي نوار نقاله را مشابه شرايط واقعي باردهي شبيه سازي نموده تا بتوان سيستم توزين را کاليبره نمود. 

مزایا

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست