• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Contactless Flow Meter

Contactless Flow Meter

اين تجهيز به کمک تکتولوژي راداري براي اندازه گيري فلو ( دبي ) متريالهاي جامد که بوسيله داکتها يا پايپ هاي پتوماتيک در خال انتقال هستند مورد استفاده قرار مي گيرد. عملکرد اين تحهيز نيز راداري بوده و نيازي به تماس با متريال ندارد.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست