• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Contactless Level Meter

Contactless Level Meter

این دستگاه مناسب اندازه گیری مواد داخل مخازن است و برای سیلو هایی با مواد خورنده و یا گرد و خاک بالا ، اسیدی و غیره کاربرد دارد 

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست