• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Contactless Level Switch

Contactless Level Switch

در مواردي که اندازه گيري سطح يک مخزن بدلايلي نظير دماي بسيار بالا، مشخصات خاص فيزيکي يا شيميايي مواد و . . . با تکنولوژيهاي رايج امکانپذير نباشد، اين محصول مي تواند چاره کار باشد.

در اين تجهيز اندازه گيري از سورس نوتروني ( راديو اکتيو ضعيف ) بعنوان آشکارساز يا Detector استقاده مي شود

که دقتي منحصر بفرد در اندازه گيري دارد.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست