• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Hang On Weigh Feeder

Hang On Weigh Feeder

سيستم هاي توزين بلت ويفيدر جهت اختلاط دقيق مواد بصورت پيوسته،  در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سيستمها به کمک سنسورهاي وزن و سرعت، قابليت اندازه گیری و کنترل نرخ عبور مواد با مقادير مورد نياز را دارند.

در این مدل سيستم بلت ويفيدر ، ماجول اندازه گيري وزن در بالاي سيستم قرار گرفته که از آسيب ديدگي توسط مواد يا تغييرات مکانيکي در امان مي ماند ضمن اينکه تغييرات اجتناب ناپذير مکانيکي ( تغيير کشش نوار، استهلاک يا گير کردن روليک، انحراف نوار و …) باعث به هم ريخت دقت توزين نخواهد شد.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست