• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Hopper Scale

Hopper Scale

پکيج توزين هاپر به منظور توزين هاپر ها و رويت مقدار دقيق مواد داخل آنها بکار مي رود.

بسته به دقت مورد نياز بهره برداري و شرايط مکان نصب ، نوع و تعداد لودسلها انتخاب مي گردند که در حالت معمول اين تجهيزات قابليت اندازه گيري وزن با خطاي کمتر از 0/1 % را دارا مي باشند.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست