• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Solid Flow Feeder

Solid Flow Feeder

سیستم های فلو فیدر اساساً همان فلومتر است که توسط یک گیت کنترلی در ورودی آن میزان بار خروجی آن کنترل می گردد.

عملکرد ساده و استحلاک پایین و هم راستایی و باز بودن مسیر ورودی و خروجی آن از مزایای این سیستم ها به شمار می آید.

اما عدم وجود بافر در این دستگاه دقت لحظه ای را تا حد زیادی کاهش میدهد و همین امر باعث می شود برای نقاط حساس خط تولید (از نطر دقت) مناسب نباشد.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست